Veelgestelde vragen over Volg mij

De VOLG MIJ app is op dit moment alleen te gebruiken op de iPad. Er wordt gebruik gemaakt van de Claris Filemaker Go 19 app. De website is wel voor iedereen bereikbaar.

Een gratis proefaccount aanvragen. Met dit proefaccount kunt u één maand lang VOLG MIJ testen. Mocht u na de proefperiode VOLG MIJ aanschaffen, dan blijven de ingevoerde gegevens nog steeds bewaard voor u.

Per jaar vragen we een vaste bijdrage van € 35,- excl. btw per school. Daarnaast bedragen de kosten per leerling € 0,35 excl. btw per leerling. De bijdrage per school voor het onderdeel speciaal onderwijs is  € 75,- excl. btw.

Dat kan zeker! De app is offline te gebruiken waardoor u in de les, zonder aanwezigheid van internet, de leerlingen kunt scoren. Vervolgens kunt u online de gegevens updaten.

Er zijn een aantal invulmomenten nodig om tot een rapportage te komen. Bij meerdere toetsingsmomenten ontstaat een duidelijker en beter ontwikkelingsoverzicht.

Ja, alle scoringselementen zijn in de les te toetsen tijdens het reguliere programma. Doordat er concreet waarneembaar gedrag gescoord wordt, kan de vakleerkracht, een stagiaire of zelfs de leerling de scores invullen.

Het VolgMij account is gerelateerd aan de school en gegevens worden niet van school naar school verplaatst.

Bij iedere leerlijn is er een mogelijkheid om per leerling een notitie te maken.

Een vakleerkracht kan gekoppeld worden aan meerdere scholen met dezelfde account en kan dus met dezelfde account meerdere scholen volgen. Het is wel van belang dat de scholen onderdeel uitmaken van een en dezelfde bestuursgoep (AVG).

Er kunnen meerdere vakdocenten gekoppeld worden aan één school. De vakleerkrachten werken vanuit hun eigen account. De website is hierin leidend. De vakleerkrachten dienen wel goede afspraken te maken om verlies van data te voorkomen. (Na het scoren de data met WIFI synchroniseren alvorens de andere vakleerkracht werkt aan de gegevens.)

De aanvulling speciaal onderwijs is een andere versie binnen de bestaande reguliere app. Het verschil is dat er niet binnen leerjaren gewerkt wordt, maar binnen stromingen. Dus geen leerjaar 1-8, maar leskaarten voor de stromingen EMB, ZML, Rolstoel en basis. Hiermee kunnen kinderen worden gevolgd die buiten de reguliere lesinhoud vallen en zodoende op hun eigen niveau succesmomenten kunnen behalen. 

Voor deze verschillende stromingen zijn binnen de leerlijnen meerdere activiteiten beschreven. De inhoud is dan ook volledig geschreven op deze stromingen en het bijbehorende niveau.

Je kunt ook gemakkelijk kinderen binnen 1 groep op verschillende stromingen scoren. Hiermee is ook de functionaliteit van deze app versie anders dan de reguliere.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op!

Veelgestelde vragen over Plan mij

Je kunt in de verschillende browsers die er zijn inloggen voor PLAN MIJ.

Een gratis proefaccount aanvragen. Met dit proefaccount kunt u één maand lang PLAN MIJ testen.

Per jaar vragen we een vaste bijdrage van € 50,- excl. btw per school. Daarnaast bedragen de kosten per leerling € 0,35 excl. btw per leerling.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op!