Inzicht in het beweeggedrag van leerlingen, scholen en wijken

Op zoek naar data om als gemeente het sport- en beweegbeleid in kaart te brengen? Zoek niet verder, via Volg Mij en Plan Mij verzamel je alle gegevens die nodig zijn om kinderen meer en beter te laten bewegen.

Vakleerkrachten die met Volg Mij werken volgen de motorische vaardigheden van hun leerlingen. Hierdoor krijgen zij inzicht in de vaardigheden op verschillende beweegthema’s en het gemiddelde beweegniveau binnen de jaargoep of school. Met Plan Mij stemt de vakleerkracht de lesplanning af op wat leerlingen nodig hebben en kunnen zij via de enquêtes ophalen of kinderen bewegen, wat zij aan bewegen doen en wat hen beweegt.
Via jouw gemeente account kan deze waardevolle informatie anoniem gedeeld worden, zodat jij overzichten kan maken op school- wijk- en/of stadsniveau waarop je het sport- en beweegbeleid kunt baseren. Data van de beweegvaardigheid kun je afzetten tegen het landelijk gemiddelde.

Extra data over leefstijl en sportparticipatie

Met de enquêtes kun je de leefstijl, het beweeggedrag en de interesses van leerlingen in kaart brengen. In Plan Mij staan vragen die je als gemeente, afhankelijk van je onderzoek, in je enquête kunt opnemen. De data draai je eenvoudig uit in een overzichtelijk rapport dat waardevolle infomatie oplevert. Het handige is ook, hoe meer scholen in jouw gemeente met Volg Mij en Plan Mij werken, hoe beter de data en het inzicht in het beweeggedrag van de kinderen. Ook de school kan de data gebruiken voor interventies om zo aandacht te geven aan specifieke thema’s.

“Dit schooljaar gaan wij starten om in samenwerking met het onderwijs kennis over leerlingen te bundelen om zo ons gemeentelijk sportbeleid beter af te kunnen stemmen. Plan Mij en Volg Mij geeft ons waardevolle data om kinderen in Almere aan het bewegen te krijgen”

Op weg naar een beweegrijke gemeente

Niet alleen krijg je inzicht op het gebied van beweeggedrag en leefstijl, maar het geeft ook mogelijkheden om verschillende interventies op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan zorg- of sportinstanties die data kunnen ophalen en integraal kunnen gaan samenwerken met het onderwijs, om zo op verschillende thema’s interventies te zetten. De data kan ervoor zorgen dat mens en materiaal ingezet kan worden op school-, wijk- of stadsniveau waar inclusiviteit het hardste nodig is. Denk o.a. aan inzet van de buurtsportcoach, naschools bewegen, dynamische schooldag, zwemlessen, inrichting van beweegplekken en schoolpleinen, verenigingsondersteuning, leefstijlprogramma’s, jeugdsportfonds, etc.

Investeer in het bewegingsonderwijs van jouw gemeente door samen te werken via Volg Mij en Plan Mij. Stem op basis van de data het sport- en beweegbeleid af op de behoefte van de kinderen. En ga samen op weg naar meer en beter bewegen binnen jouw gemeente.

Schaf Volg Mij en Plan Mij aan als gemeente

Scholen in de gemeente hebben nog geen Volg Mij en Plan Mij

Volg Mij + Plan Mij
€ 82,50 
per school per jaar

€ 0,66 per leerling per jaar

Verkrijg inzicht als gemeente
€ 100 per school per jaar

€ 0,20 per leerling per jaar

prijzen zijn excl. btw

Scholen in de gemeente hebben al Volg Mij en Plan Mij

Verkrijg inzicht als gemeente
€ 100 per school per jaar

€ 0,20 per leerling per jaar

prijzen zijn excl. btw

Volg Mij & Plan Mij

aanschaffen

Volg Mij en Plan Mij zijn aantrekkelijk geprijsd. De reden is dat het Jan Luiting Fonds geen winstoogmerk heeft. Je kunt Volg Mij en Plan Mij afzonderlijk bestellen of samen. In het laatste geval is de prijs extra aantrekkelijk en krijg je een mooie korting.