Basisdocumenten

Publicaties over basisdocumenten voor het bewegingsonderwijs.

Bewegingsonderwijs aan ZML

Wat willen we leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs op een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML) leren? Welke activiteiten maken de leerprocessen mogelijk en hoe kan de vakleraar hierbij passende leerhulp geven?

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs

Kinderen in het basisonderwijs krijgen lessen bewegingsonderwijs. Maar wat willen we hen daarin eigenlijk leren? En welke kwaliteit streven we daarbij na?

Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Welke kwaliteit streven we als vakwereld na binnen bewegingsonderwijs – of zoals het vanaf nu heet ‘bewegen en sport’ – in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen

Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden aan dertienjarige leerlingen op cluster 4-scholen? Wat zijn goede activiteiten voor heterogene ZMOK-klassen? Wat zijn geschikte activiteiten voor ASS-leerlingen?

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs – verkorte uitgave

Wat willen we kinderen leren in de lessen bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en welke kwaliteit streven we daarbij na? Hoe geef je kinderen een brede introductie in de bewegingscultuur?

Sportimpuls

Publicaties waarbij specifieke sporten aan het bewegingsonderwijs worden gekoppeld.

Korfbal spelen is korfbal leren

Korfbal wordt (uiteraard) beoefend bij korfbalverenigingen. Ook in het bewegingsonderwijs wordt van oudsher veel aan korfbal gedaan. In Korfbal spelen is korfbal leren wordt een brug geslagen tussen jeugdsport en bewegingsonderwijs.

Roeien, jong aan de slag

De laatste jaren zijn er steeds meer scholen met een roeiaanbod. Dat kan ook! Hoewel de roeivereniging nog steeds de plek bij uitstek is om de sport te beoefenen, kan het roeien ook een waardevolle verrijking zijn van het bewegingsonderwijs op scholen.

Methodiek

Publicaties over methoden om specifieke sporten in het bewegingsonderwijs en daarbuiten aan te bieden.

Samen bewegen regelen in het basisonderwijs

Leerkrachten schakelen vaak leerlingen in als helpers. Zij vinden het thema Bewegen regelen om meerdere redenen belangrijk: zelfstandigheid van leerlingen vergroten, beweegtijd maximaliseren en instructietijd minimaliseren. Dit boek biedt een onderwijskundig kader voor een bewuste aanpak van het doeldomein ‘Samen bewegen regelen’ in het basisonderwijs.

Werkboek voor de buurtsportcoach

Naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar?

Spelinzicht

Een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten. In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie Spelinzicht uiteengezet.

De Kick in Atletiek

Praktijk en theorie van de atletiekbeoefening De Kick in Atletiek is geschreven voor docenten Lichamelijke Opvoeding in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

De kick van kickboksen

Kickboksen is een zeer populaire vechtsport onder jongeren. Kickboksen heeft positieve effecten op fitheid en gezondheid, weerbaarheid en maatschappelijke participatie van jongeren.

Achtergronden

Publicaties die raakvlakken hebben met het bewegingsonderwijs.

De Gymleraar

Leraar lichamelijke opvoeding is een prachtig én complex beroep. Als gymleraar wil je leerlingen vooral veel, goed en met plezier laten bewegen. Het stelt hoge eisen aan het professionele niveau van de leraar. In juridisch opzicht vooral op het gebied van veiligheid en verantwoordelijkheid.

Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding

De leraar lichamelijke opvoeding (LO) is de spil waar het om draait bij het goed leren bewegen van kinderen. Hij heeft daarmee een mooie, maar ook zeer verantwoordelijke taak.

Vrouwen – Beweging

Medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, gezien in het kader van de sporthistorie 1880 – 1928. Luxe gebonden uitgave. Beschreven wordt de entree van vrouwen in de sport in de periode 1880 – 1928, de tijd waarin diverse takken van sport nog in de kinderschoenen stonden (1999).

Strooien met stukjes geluk

Bijzondere verhalen uit het bewegingsonderwijs. Deze kunnen de werkers in de praktijk van het onderwijs in de lichamelijke opvoeding helpen om hun werk te blijven doen en zich in te zetten voor het bewegingsgeluk van hun leerlingen.