Nieuwe uitgave Spelinzicht gepresenteerd!

Dinsdag 12 januari vond op de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven de presentatie plaats van Spelinzicht. Na een inleiding door oud-rector Kees van Tilborg en een toespraak van Wim de Heer, voorzitter van het Jan Luiting Fonds, overhandigde laatstgenoemde de eerste exemplaren van het boek aan auteurs Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag en Frank de Kok.

Spelinzicht biedt de lezer een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten. Het aandeel van spelsporten in onze bewegingscultuur is aanzienlijk. Ook op scholen gaat binnen het vak lichamelijke opvoeding veel onderwijstijd uit naar het beweegdomein spel. Bij het ontwerpen van deze lessen of spelactiviteiten speelt de visie op het leren en onderwijzen binnen dit specifieke beweegdomein een cruciale rol. In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie Spelinzicht uiteengezet. Een visie op grond waarvan de professional een zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan creëren en zijn didactisch handelen kan verantwoorden.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op een theoretische verantwoording van de in deel twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gecategoriseerd aan de hand van de grote ‘spelfamilies’ van de doelspelen, de terugslagspelen en de inblijf- en uitmaakspelen.

Spelinzicht is voornamelijk gericht op studenten van de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding (ALO’s) en docenten lichamelijke opvoeding. Het boek is ook bruikbaar voor andere, eventueel in opleiding zijnde, professionals in de wereld van sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en trainers/coaches.

bericht-spelinzicht-2 bericht-spelinzicht-2