Nieuwe druk Beroepsprofiel leraar LO!

Vrijdag 19 mei 2017 is tijdens de voorjaarsvergadering de nieuwe druk van het Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding gepresenteerd.

In dit beroepsprofiel wordt eerst kort ingegaan op het nut en de noodzaak van een actueel beroepsprofiel. In de volgende hoofdstukken staat beschreven wat de uitgangspunten en inhoud van het beroep van leraar lichamelijke opvoeding zijn. Daarna zijn ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op het handelen van een leraar lichamelijke opvoeding. Tot slot worden de brede professionele basis en vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheden in dertig kenmerkende eisen geconcretiseerd.

bericht-beroepsprofiel bericht-beroepsprofiel