Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding

De leraar lichamelijke opvoeding (LO) is de spil waar het om draait bij het goed leren bewegen van kinderen. Hij heeft daarmee een mooie, maar ook zeer verantwoordelijke taak. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen worden er hoge eisen gesteld aan zijn functioneren.

De opleidingen leggen hiervoor de basis en de vakorganisatie geeft met het beroepsprofiel aan wat er van de leraar wordt verwacht.

In dit beroepsprofiel wordt eerst kort ingegaan op het nut en de noodzaak van een actueel beroepsprofiel. In de volgende hoofdstukken staat beschreven wat de uitgangspunten en inhoud van het beroep van leraar lichamelijke opvoeding zijn. Daarna zijn ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op het handelen van een leraar lichamelijke opvoeding. Tot slot worden de brede professionele basis en vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheden in dertig kenmerkende eisen geconcretiseerd.

Auteur:
KVLO
Prijs:
€ 8,95 incl. btw (€ 8,44 excl. btw)
ISBN:
978-90-72335-66-1
Druk:
Eerste druk, 2017
Omvang:
36
 

Registratie

Basisdocument bewegingsonderswijs voor het basisonderwijs wordt ondersteund met instructiefilms. Gebruik de registratiecode uit het boek om u te registreren. U krijgt dan gratis toegang.

Ga naar registratie

Laatst verschenen in de reeks