Jan Luiting Fonds

Het Jan Luiting Fonds is het studie- en publicatiefonds van de Koninklijke Vereniging van Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Al vanaf 1929 geeft het Jan Luiting Fonds publicaties uit op het gebied van de lichamelijke opvoeding en de sport. De verbondenheid van het Fonds met de vakvereniging de KVLO maakt een goed contact mogelijk tussen de uitgever en praktijkmensen uit diverse werkvelden. Deskundige auteurs zijn hierdoor binnen handbereik en de afstand tot de doelgroepen is minimaal. Het Jan Luiting Fonds heeft geen winstoogmerk, waardoor de verkoopprijzen van uitgegeven publicaties bijzonder laag gehouden kunnen worden. Het Jan Luiting fonds dankt zijn naam aan Jan Luiting, een van de markante voorzitters van de KVLO. Na zijn overlijden, in de eerste jaren van het bestaan van het Jan Luiting Fonds, gaf het voornamelijk ‘strijdbrochures’ uit op het gebied van lichamelijke opvoeding, maar in latere jaren verbreedde het fonds zijn blik naar andere doelstellingen en nieuwe doelgroepen en ging het steeds actiever publiceren. Dat leidde tot een sterke groei van het lezersbestand. Vandaag de dag zijn de publicaties van het Jan Luiting Fonds dan ook niet meer weg te denken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Alle betrokkenen bij dit vakgebied maken hier op enig moment in hun loopbaan wel gebruik van.

 

Registratie

Basisdocument bewegingsonderswijs voor het basisonderwijs wordt ondersteund met instructiefilms. Gebruik de registratiecode uit het boek om u te registreren. U krijgt dan gratis toegang.

Ga naar registratie

Laatst verschenen in de reeks