Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

Het Jan Luiting Fonds is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Verwijzingen in deze Internet site kunnen voeren naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarover het Jan Luiting Fonds geen controle heeft. Het Jan Luiting Fonds draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.

 

Registratie

Basisdocument bewegingsonderswijs voor het basisonderwijs wordt ondersteund met instructiefilms. Gebruik de registratiecode uit het boek om u te registreren. U krijgt dan gratis toegang.

Ga naar registratie

Laatst verschenen in de reeks